10 častých chyb Čechů v angličtině

Asi každý musíme občas používat angličtinu a jako Čechům nám tam často padají čechismy. To jsou výrazy, kdy angličtinu přizpůsobujeme češtině. Na anglistice na vysoké škole jsme v prvním roce probírali knihu English or Czenglish od Dona Sparlinga. Kniha ukazuje skoro 300 jevů, slovíček nebo obratů, na které si Češi musí dávat pozor.

Vybral jsem pro vás 10 věcí, na které je třeba při anglickém projevu myslet. Jsou to jevy, které se často vyskytují v podnikání, a proto věřím, že se vám budou hodit.

According to

According to se používá, když jde o informaci získanou z cizího zdroje (according to him). Pokud chcete říci „podle mě“, používejte vazby např. In my opinion nebo in my view. Nepoužívejme ovšem according to me. To není úplně dobře.

Appreciate

Appreciate často Češi používají, když chtějí říci cenit nebo ocenit (His efforts should be appreciated). Appreciate se v angličtině používá především ve smyslu být osobně za něco vděčný (I really appreciate what you did for me). Sloveso cenit nebo ocenit se dá přeložit jako reward, respect, praise, admire, show appreciation, think highly atd. Tedy náš příklad by správně byl např. His efforts should be valued.

At once

Nezaměňujte at once (ihned / najednou) za all at once / suddenly (náhle, najednou). Místo He found himself at once in front of the cathedral řekněte All at once/suddenly he found himself in front of the cathedral.

Business partner

Business partner je spolumajitel podniku. Obchodní partner se vyjadřuje slovy customer, supplier, client nebo business contact. Jinak by Angličan mohl naznat, že ve vaší firmě je až přespříliš spolumajitelů.

I can say

Vazba I can say je v angličtině velmi neobvyklá a poměrně specifická. Pro Čecha je lepší ji vůbec nepoužívat. Čech by řekl: I can say it is very expensive. Angličan řekne: It is very expensive (není důvod nějak uvádět objektivní skutečnost) nebo I thought it was very expensive nebo In my opinion it is very expensive (pokud skutečně chcete zdůraznit vaše stanovisko).

Comfortable

Comfortable znamená poskytující pohodlí především tělesné (This chair is very comfortable). Češi toto často nerozlišují a lze slyšet i např. It is very comfortable living so close to the shops. Pokud chcete říci, že něco uspokojuje vaše požadavky a potřeby, použijte slovo convenient (It is very convenient living so close to the shops)

At the end x in the end

Je to jednoduché: At the end = na konci. Tedy řekneme at the end of the meeting.

In the end = nakonec. In the end they decided to set up a meeting.

Čeští mluvčí si tyto dvě vazby často pletou.

I‘d be glad

Anglické I‘d be glad se používá hlavně ve smyslu I‘d be glad to help you. České „byl bych rád“ se překládá těmito výrazy: I’d be pleased, I’d like, I‘d appreciate. Pokud je vedlejší věta záporná, používá se často I’d rather (I’d rather you didn’t ride your bike in town).

How…called?

Spojení How is it called? v angličtině neexistuje. Nelze tedy říci How is “nabídka” called in English? Místo toho se používají spojení jako What’s the English word for nabídka? Nebo What’s nabídka called in English? Vazba how is it called patří k evergreenům Czenglish.

Level

Často slýcháme His English is on a very low level. Takto to ale v angličtině říci nejde. Slovo level se v angličtině užívá pouze s předložkou of s dalším popisem. Tedy můžeme říci The level of his English is very low. Pokud chceme říci, že jde o úroveň, ale nespecifikujeme úroveň čeho (tedy bez předložky of), lze použít slovo jako standard nebo různé opisy (např. His English is very bad).   

 

Toto byla pouze ukázka z této skvělé knížky, a pokud chcete na své angličtině pracovat, jistě jí doporučuji ke studiu. Čechismů je skutečně dlouhá řada.

0 komentáøù

Pøidat komentáø

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

30 minut o samotě

Nedávno jsem narazil na podnětný citát - „Všechny problémy lidstva pocházejí z naší neschopnosti posedět tiše o samotě v místnosti.“ (Blaise Pascal). Skutečně je to takový problém? A proč tomu tak je? Z vlastní zkušenosti mohu říci, že to tak jednoduché není. Nejsme...

číst více
3 mýty o štěstí

3 mýty o štěstí

Každý hledáme štěstí. Když se lidí zeptáte, co od života chtějí a jaké mají cíle, často odpoví právě, že být šťastný (a spokojený). V naší společnosti je ale ukotvena řada mýtu a falešných představ o štěstí. Pojďme se podívat na 3 z nich. První mýtus: Máme povinnost...

číst více
Linkedin LION – pro a proti propojování se s každým

Linkedin LION – pro a proti propojování se s každým

U více a více lidí na Linkedinu vídám zkratku LION. Je to akronym pro Linkedin Open Networker. Tedy je to člověk, který se propojuje s každým bez ohledu na to, jestli daného člověka zná a nebo ne. Jaké jsou pro a proti tohoto přístupu? Co je LION? Linkedin Open...

číst více