Ivo Prax

Byznys / Networking

10 vlastnostní, které potřebujete pro budování vztahů

Všichni chceme budouvat silné a autentické vztahy. Koneckonců naše síť je měřítkem toho, jak úspěšní jsme nejen v byznysu, ale i v životě. Předkládám vám 10 vlastností, které potřebujete, pokud chcete budovat úspěšné strategické vztahy.

  1. Autenticita – ti lidé jsou autentičtí a transparentní. Nebojí se připustit si svoje silné a slabé stránky.
  2. Důvěryhodnost – budují vztahy založené na vzájemné důvěře. Mají dobrou pověst založenou na reálných výsledcích. Mají také vysokou integritu – jejich slovo je závazné a splní ho. Lidé vám musí nejprve věřit, než se s vámi podělí o vaše kontakty.
  3. Respekt – oceňují čas a úsilí jiných lidí. S podřízenými jednají stejně jako s nadřízenými.
  4. Péče – rádi pomohou ostatním uspět. Jsou zdrojem vzájemné pomoci a povzbuzení. Věnují pozornost pocitům a náladám jiných lidí.
  5. Poslouchání – kladou dobré otázky a rádi se dozví více o jiných lidech – o tom, co je pro ně důležité, na čem pracují nebo co potřebují. Jen tak dokáží pomoci.
  6. Angažovanost – jsou aktivní i ve svém životě. Jsou zajímaví a velmi jim záleží na tom, co dělají. Orientují se na řešení.
  7. Trpělivost – rozumí tomu, že vztahy se musejí budouvat dlouhodobě a chce to svůj čas. Investují svůj čas do vztahů s ostatními.
  8. Inteligence – pomoc nabízí inteligentně a dělají promyšlená propojení. Nekritizují ostatní a nepálí mosty.
  9. Společenskost – rádi jsou s jinými lidmi a rádi se s novými lidmi i seznamují. Jsou zdrojem pozitivní energie.
  10. Propojenost – sami jsou součástí sítě strategických kontaktů.

Tento seznam je převzat z knihy How to be a Power Connector od Judy Robinett. Určitě doporučuji přečíst.

Okomentovat