Nejúspěšnější společnosti nemají více hvězd, jen s nimi lépe pracují

Talent je to, čím se ti nejlepší odlišují od ostatních a nejúspěšnější společnosti mají jednoduše více talentovaných zaměstnanců… anebo ne?

Tohle jsme si možná mohli dříve myslet. Pouze ale do té doby, než Bain & Company přišli s hloubkovým výzkumem ohledně produktivity na pracovišti. Po vyhodnocení praktik nadnárodních společností a hlavně – praktik jejich vedoucích pracovníků, byla zjištěna poměrně zajímavá věc. Ty nejúspěšnější společnosti mají stejné procento hvězd a talentů, jako ostatní společnosti. Kouzlo? Ne, jen jednoduše vědí, jakým způsobem talentované jedince po firmě rozmístit.

Záleží na způsobu, jakým svoje nejlepší koně do „firemního závodu“ nasadíte.

Pozadí výzkumu talentů

Výzkum probíhal na 25 globálních společnostech ve spolupráci s Economist Intelligence Unit. Byla zkoumána produktivita zaměstnanců a způsob, jakým byli ti nejlepší z nejlepších nasazováni do týmu.

A jaké byly výsledky?

Možná by se na první pohled mohlo zdát, že čím více hvězd a talentů společnost má, tím lépe. Jak už bylo ale zmíněno výše – výsledky výzkumu ukazují, že na množství talentů až tak moc nezáleží. Bylo totiž zjištěno, že:

  • V průměru pouze 15% lidí v kolektivu jsou ony hvězdy, nebo talenti
  • Množství těchto talentů ve velmi úspěšných společnostech a ve zbytku méně úspěšných společnostech se příliš neliší
  • Záleží na tom, jakým způsobem jsou talenti do firmy nasazováni

Kam a jak nasazovaly talenty nejúspěšnější společnosti?

Firmy, které vykazovaly největší úspěchy, měly jasnou taktiku. Svoje talenty nasazovaly na nejdůležitější pozice, a to čistě záměrně. Tedy na místa, kde bylo klíčové, aby daný jedinec měl úspěch a věděl přesně, co dělá (95% kritických pozic ve společnosti je obsazeno áčkovými lidmi). Na “zbylé” pozice byli obsazováni ostatní. Ty ostatní společnosti uplatňovali přístup, kdy se talentovaní zaměstnanci distribuovali po společnosti rovnoměrně. Tedy každý sedmý post (pamatujte, že áčkoví zaměstnanci tvoří asi 15% všech zaměstnanců) byl obsazen hvězdou. Tento přístup rovnoměrné distribuce talentů neprodukuje skvělé výsledky. Je potřeba dosazovat nejlepší zaměstnace na ty klíčová místa, kde mohou mít největší dopad. 

Jak zlepšit produktivitu svého týmu?

Zaprvé je nejdůležitější, objevit ve svém týmu klíčové jedince, tedy hvězdy a talenty. Poté je třeba zamyslet se nad tím, jakou roli nejdůležitější jedinci ve společnosti hrají teď, jaké úkoly mají na starost, a zda by se nehodili na nějakou jinou pozici. Identifikujte klíčové obchodní role ve vaší firmě a zapřemýšlejte nad tím, kdo za nimi stojí. Jak si zatím stojí zaměstnavatelé v Česku? Můžete posoudit (nebo i sami ohodnotit) ve velkém hodnocení zaměstnavatelů. 

Jednoduše – promyslete, zda na všech vašich klíčových pozicích jsou ti správní talenti a nebojte se je případně přesunout v rámci společnosti.

Inspirováno článkem z Harvard Business Review.

0 komentáøù

Pøidat komentáø

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

30 minut o samotě

Nedávno jsem narazil na podnětný citát - „Všechny problémy lidstva pocházejí z naší neschopnosti posedět tiše o samotě v místnosti.“ (Blaise Pascal). Skutečně je to takový problém? A proč tomu tak je? Z vlastní zkušenosti mohu říci, že to tak jednoduché není. Nejsme...

číst více
3 mýty o štěstí

3 mýty o štěstí

Každý hledáme štěstí. Když se lidí zeptáte, co od života chtějí a jaké mají cíle, často odpoví právě, že být šťastný (a spokojený). V naší společnosti je ale ukotvena řada mýtu a falešných představ o štěstí. Pojďme se podívat na 3 z nich. První mýtus: Máme povinnost...

číst více
Linkedin LION – pro a proti propojování se s každým

Linkedin LION – pro a proti propojování se s každým

U více a více lidí na Linkedinu vídám zkratku LION. Je to akronym pro Linkedin Open Networker. Tedy je to člověk, který se propojuje s každým bez ohledu na to, jestli daného člověka zná a nebo ne. Jaké jsou pro a proti tohoto přístupu? Co je LION? Linkedin Open...

číst více