Ivo Prax

Byznys / Management

Proč osobní setkání trumfují email?

Představte si, že potřebujete získat dotaci na věc, na které vám hodně záleží. Jak přemluvíte lidi k tomu, aby vás podpořili? Rozešlete e-mail 200 přátelům, nebo se zeptáte lidí na ulici? Jakou metodu zvolíte k tomu, abyste získali to, na čem vám záleží?

Co je lepší? Osobní setkání nebo rozesílání e-mailu?

Je pravda, že e-mail má při rozesílání nesrovnatelně větší zásah, než osobní setkávání. Možná vás ale překvapí, že pokud se opravdu zeptáte osobně šesti lidí, můžete mít větší úspěšnost, než když rozešlete 200 e-mailů.

Důležitější než text je osobní setkání

Výzkum, který byl publikován v Journal of Experimental Social Psychology ukázal, že lidé v dnešní době nadhodnocují sílu textu a celkově komunikaci skrze psanou formu, a podceňují osobní setkávání tváří v tvář.

Kdy lidé souhlasí spíše?

V jiné studii bylo 45 účastníků, a každý měl za úkol vyzpovídat 10 cizinců. Všichni měli na vybranou, zda cizince budou kontaktovat osobně, nebo rozešlou e-maily. Polovina účastníků studie rozeslala žádosti s dotazníky mailem, druhá polovina vsadila na osobní kontakt.

Výsledkem bylo zjištění, že lidé souhlasí s dotazníkem spíše tehdy, kdy jsou dotázáni osobně. E-mail nefungoval v tomto případě natolik dobře, jako stará dobrá komunikace tváří v tvář.

Jaká skupina účastníků byla optimističtější?

Zajímavý je ale také fakt, že účastníci studie byli dotázáni, kolik cizinců z 10 pravděpodobně vyplní jejich dotazník. Zatímco lidé, kteří měli v plánu osobní dotazování, odpověděli, že spolupracovat s nimi bude 5 z 10 lidí, účastníci, kteří měli v plánu rozesílat dotazníky elektronicky, odpovídali, že spolupracovat s nimi bude v průměru 5,5 dotázaných. Zajímavé je to, že ti, co se dotazovali osobně, byli nakonec úspěšnější.

Proč si lidé myslí, že má e-mail takovou sílu?

Kde brali účastníci přesvědčení, že elektronické dotazování má větší sílu, než reálné setkávání se s lidmi? Mnoho může pravděpodobně pramenit z jejich sebevědomí, dobře napsaného e-mailu, který byl navíc rozeslaný několik lidem. Na druhou stranu, ten kdo e-mail přijmul, mohl vidět tak trochu nedůvěryhodný e-mail s podezřelým odkazem na dotazník.

Pamatujme na nové způsoby, ale nezapomínejme ty staré

Elektronická pošta a komunikace skrze e-mail a jiná média je samozřejmě naprosto relevantní a v dnešní době už i zažitý způsob komunikace. Současně ale nezapomínejme na sílu staré dobré komunikace, kdy můžete toho druhého třeba i poplácat po rameni.

Tento příspěvek je založen na tomto zajímavém článku.

Okomentovat