Ivo Prax

Byznys / Management / Úspěch

Ty nejlepší společnosti řeší nejen efektivitu, ale hlavně produktivitu

Mnoho vedoucích často přemýšlí o efektivitě a produktivitě jako o synonymech, nebo jako o dvou stranách téže mince. Jak se ale tyto pojmy liší, a jak s nimi pracují ti nejlepší?

Efektivita a produktivita jsou dva odlišné pojmy

V dnešní době rychlého růstu se mnoho společností snaží klást důraz právě na produktivitu. Definice efektivity se bere jako počet hodin strávených na úkolu jedincem v porovnání s druhými lidmi. Efektivita jednoduše znamená více práce za menší čas.

Efektivita znamená více práce za menší čas.

Firmy a jejich honba za efektivitou

Společnosti se snaží efektivitu na pracovišti zlepšit tím, že najdou způsoby, jak snížit počet hodin strávených na úkolů, aniž by se snížily nároky na výsledek. Tento způsob se poté promítne do výše mzdy nebo počtu zaměstnanců. V podstatě se jedná o to, aby méně lidé za méně peněz udělali stejně práce, jako větší počet lidí před tím.

Efektivita a produktivita – v čem se liší?

Na první pohled se může zdát, že produktivita je svým způsobem synonymum pro efektivitu. Produktivita se měří podle toho, kolik energie bylo potřeba do toho vložit, a kolik výstupů nakonec bylo vytvořeno. Produktivita znamená udělat více s těmi stejnými zdroji.

Různé analýzy v dnešní době pomáhají odhalit, kde by mohla být energie a čas využity lépe.

Firma Bain & Company dělala průzkum pracovní produktivity. Spolupracovala s více než 300 seniorskými vedoucími z různých světových společností. Výsledky byly poměrně zajímavé.

Odpovědi, které se u respondentů opakovaly:

  1. Většina zaměstnanců chce být produktivními, ale organizace, zaměstnavatel, vedoucí, nebo šéf se příliš „plete“ do způsobu výkonu práce.
  2.  Společnost má několik talentovaných lidí, kteří mají velký dopad na celou společnost. Často jsou na ně ale kladeny příliš vysoké nároky.
  3. Zaměstnanci mají velké množství energie, často jsou ale nevhodně nebo vůbec motivováni a inspirováni k tomu, aby ji využili podle svého.

Z výzkumu vyplývá, že vedoucí by měli vynakládat více energie zejména na odstraňování překážek v dosažení větší produktivity, ale hlavně do inspirování zaměstnanců a do větší podpory jejich činů.

Článek byl insipirován příspěvkem na HBR.org

Okomentovat