Vyhoření zaměstnance je problém firmy, ne zaměstnance

Vyhoření zaměstnance je fenomén, se kterým se v dnešní době setkáváme čím dál častěji. Přestože mnoho firem viní zaměstnance, chybu pravděpodobně udělal zaměstnavatel.

Problém vyhoření v práci

Mnoho práce, nejistota v práci, frustrující změny nebo příliš pracovních schůzek a jednoduše stres na pracovním prostředí vede k vyhoření. Pokud se zaměstnanec dostane do takového začarovaného kruhu povinností, je těžké z něj vyskočit. Problém přehlcenosti si poté musí uvědomit i nadřízený zaměstnance. Až díky tomu lze s nepříznivou situací skutečně pohnout.

Mnoho firem vidí problém vyhoření v osobním nastavení jedince. Velmi pravděpodobně se ale jedná spíše o organizační chybu firmy.

Vyhoření zaměstnance? Chyba firmy

V knize Čas, talent a energie je jasně popsáno, že pokud zaměstnanec není tolik produktivní, jak by mohl být, je to chybou organizace a ne zaměstnance. Když totiž nahlédneme do společností, které se potýkají s vysokým procentem zaměstnaneckého vyhoření, můžeme najít tři opakující se vzory chyb:

  • Nadměrná spolupráce zaměstnavatele se zaměstnancem
  • Špatné řízení času
  • Tendence přetížit nejschopnější jedince

Problém vyhoření č. 1: Nadměrná spolupráce

Běžnou chybou nadřízených je nadměrná spolupráce na již zadaných úkolech. Pamatujte na to, že nejdůležitější je zadat úkol, ujistit se, že si navzájem rozumíte, ale nadále zaměstnance neobtěžovat nekonečnými otázkami, hovory a meetingy ohledně daného úkolu.

Ujistěte se, že zaměstnanec úkolu rozumí a dále omezte časté dotazy ohledně plnění úkolu.

Problém vyhoření č. 2: Špatné řízení času

Další běžnou chybou je to, že zaměstnanec dostane spoustu úkolů ke splnění, a neví si rady s tím, kolik času by měl na čem strávit. Poté může ztratit příliš času na nedůležitých úkolech a naopak podcenit ty důležité.

Spolu se zaměstnancem předem proberte, jaký úkol má vyšší prioritu, a jaký nižší. Podle toho poté může zaměstnanec při plnění úkolů postupovat.

Problém vyhoření č. 3: Tendence přetížit nejschopnější jedince

Nejchytřejší a nejschopnější jedinci se často dostanou do situace, kdy od nich ostatní díky jejich schopnostem vyžadují nemožné. Přestože ti nejschopnější mohou zvládnout více věcí, než ostatní, vždy pamatujte na to, abyste je nepřetížili.

Vždy úkoly rozdělujte s rozmyslem a nepřetěžujte své nejschopnější zaměstnance.

Inspirováno článkem z Harvard Business Review.

0 komentáøù

Pøidat komentáø

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

30 minut o samotě

Nedávno jsem narazil na podnětný citát - „Všechny problémy lidstva pocházejí z naší neschopnosti posedět tiše o samotě v místnosti.“ (Blaise Pascal). Skutečně je to takový problém? A proč tomu tak je? Z vlastní zkušenosti mohu říci, že to tak jednoduché není. Nejsme...

číst více
3 mýty o štěstí

3 mýty o štěstí

Každý hledáme štěstí. Když se lidí zeptáte, co od života chtějí a jaké mají cíle, často odpoví právě, že být šťastný (a spokojený). V naší společnosti je ale ukotvena řada mýtu a falešných představ o štěstí. Pojďme se podívat na 3 z nich. První mýtus: Máme povinnost...

číst více
Linkedin LION – pro a proti propojování se s každým

Linkedin LION – pro a proti propojování se s každým

U více a více lidí na Linkedinu vídám zkratku LION. Je to akronym pro Linkedin Open Networker. Tedy je to člověk, který se propojuje s každým bez ohledu na to, jestli daného člověka zná a nebo ne. Jaké jsou pro a proti tohoto přístupu? Co je LION? Linkedin Open...

číst více